Choď na obsah Choď na menu

Vydrná je najmenšou obcou Púchovského okresu. V súčasnosti má 345 obyvateľov. Leží

v juhozápadnej časti Javorníkov v blízkosti štátnej cesty 49 z Púchova do Horného Lidča.

Napriek malému počtu obyvateľov je Vydrná pomerne veľká svojou rozlohou. Chotár obce

má celkom 1344 ha, takže rozlohou sa radí na 8. miesto v okrese (z celkového počtu 21

obcí). Po stránke nadmorskej výšky patrí v rámci okresu medzi obce s pomerne značným

výškovým rozdielom (najnižšie miesto obce 350 m n.m., stred obce 390 m n.m., najvyššie

miesto v chotári obce 894 m n.m.). Cez obec preteká potok Petrínovec (Vydrňanka). Prvá

písomná zmienka o obci je z roku 1475, v tomto období patrila lednickému panstvu. Obec

leží v malebnom údolí a má perspektívy, aby v budúcnosti bola viac využívaná v rámci

cestovného ruchu.

Prvým učiteľom vo Vydrnej bol národovec Ľudovít Kubáni, syn slovenského básnika

a prozaika Ľudovíta Kubániho. Vo Vydrnej učil v rokoch 1893-1896, pre šírenie národného

povedomia bol nútený školu opustiť. Do Vydrnej sa ako učiteľ znovu vrátil v roku 1901 a učil

tu do roku 1906. Aj on sám bol spisovateľom a svoju divadelnú hru „Hôrni chlapci“„ tvoril

práve v našej obci.

V našej obci učil i významný buditeľ, národopisný pracovník Ján Geryk. Podľa údajov

v obecnej kronike učil u nás v rokoch 1916-1919. Neskôr pôsobil i ako riaditeľ Slovenského

národného múzea v Martine.

Budova školy bola postavená v roku 1891. Škola vo Vydrnej zanikla pri integrácií

malotriednych škôl v roku 1978. V roku 1999 bola starostlivosťou evanjelickej cirkvi v Záriečí

zrekonštruovaná a odvtedy v jej priestoroch pôsobí vnútromisijné stredisko evanjelickej cirkvi

ausburgského vyznanania „Nádej“.

V obci je postavený kultúrny dom, ktorý je využívaný na spoločenské a iné akcie, detské

ihrisko, reštauračné zariadenie u Koníka, ktoré sa využíva na spoločenské a rodinné akcie.

Vzhľadom k tomu, že prevažnú časť chotára tvoria lesy je tu možnosť pešej turistiky,

poľovníctva, cykloturistiky a hubárčenia.